Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Privatskole

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7, som afholdes

I Døgndiamantens mødelokale (tidligere musiklokale)

Den 21. oktober 2020 – kl. 19:30

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Indlæg om planer for privatskolens fremtid og profil
  • Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering (udgår)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen, 3 medlemmer er på valg

På valg er:

Sara Egeskjold Rousinger

Karina Hansen

Troels Hansen (udtrådt af bestyrelsen)

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen, 2 medlemmer er på valg

På valg er:

Grethe Lambrecht

Søren Perter Foldberg (Trækker sig fra bestyrelsen)

  • Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
  • indkomne forslag

Eventuelt.

Holme-Olstrup Privatskole sætter privatskolen på pause - Men, vi har ikke sluppet ideen helt :-)

Antallet af elever og økonomien for skoleåret 2020/21 hænger ikke sammen.

Det er hverken økonomisk eller pædagogisk forsvarligt at starte skolen.

Bestyrelsen har det sidste år arbejdet målrettet med at få etableret en privatskole i Holme-Olstrup med
opstart august 2020. Alt er på plads for at kunne starte skolen, men eleverne mangler.

Vi har afholdt mange “drop in indskrivninger” og samtidig lanceret en kampagne, hvor man kunne få de
første tre måneder gratis på skolen, men det har ikke skaffet flere elever.

Samtidig er godkendelsen af skolebygningen ikke kommet i hus, så derfor er det ikke forsvarligt at
fortsætte.
Så på vores ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts besluttede en enig bestyrelse, at sætte
projektet i bero.

Hvis forudsætninger ændrer sig væsentligt, så kan projektet genoptages enten i 2021 eller 2022 i og med,
at projektet godkendes af Undervisningsministeriet efterfølgende.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle de, som troede på os og har støttet os
igennem processen. En særlig tak og stor beklagelse skal sendes til de forældre, som rent faktisk tog
beslutningen og indskrev deres børn hos os.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Holme-Olstrup Privatskole

--------------------------------------------------------------------
Bestyrelsen har holdt møde den 2. juni 2020 - og er, på trods af ovenstående, besluttet at indgive ansøgning senest 1. august, som er sidste frist, hvis der skal startes i 2021.

Vi har betalt det depositum, der skulle til - så vi indkalder til generalforsamling i efteråret - og tager en snak med de fremmødte, om interessen stadig er der.

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk