Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen er en kreds af mennesker, der er enige i skolens værdigrundlag, og som har interesse i og lyst til at støtte skolen og det arbejde, der foregår på skolen.

Skolekredsen består bl.a. af ”bonus-forældre”, biologiske forældre uden forældremyndighed, tidligere elever og tidligere forældre, skolesøgende børns forældre samt andre med interesse for skolen, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Medlemmerne af forældrekredsen er automatisk en del af skolekredsen.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Det er bl.a. her, at skolebestyrelsen bliver valgt.

Som medlem af skolekredsen bliver du inviteret til arrangementer på skolen og har mulighed for at modtage skolens nyhedsbrev pr mail.

Medlemskab koster årligt:

Kr. 100,- min. for enkeltpersoner
Kr. 150,- min. pr. husstand

Indbetales til konto 0612 4413427126
Ved betaling angives navn, adresse, e-mailadresse

Hent indmeldelsesblanket til skolekreds her

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk