Forældrekreds

 

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Det er den eller de forældre, der har forældremyndigheden over barnet, der er medlem af forældrekredsen. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne.

Forældrekredsen fører det nære tilsyn med skolen. Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet skal udøves og skal inddrages i spørgsmål om tilsyn med undervisningen.

Forældrekredsens medlemmer er automatisk medlem af skolekredsen.

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk