Værdigrundlag

ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Dette vil vi opnå ved:

 • at have alsidige lærere ansat, der er godt uddannet, bliver videreuddannet og deltager i relevante kurser.
 • struktur og klare linjer
 • at eleverne mødes, hvor de er og udfordres, hvor de har behov for det. Vi vil ramme elevens niveau (og lidt over niveau) og derigennem motivere eleven til læring
 • niveauinddelt undervisning, der støtter og styrker både den stærke og den mindre stærke elev
 • max. at have 15-22 elever pr. klasse, så der er tid til hver enkelt elev
 • at undervisningen både er teoretisk og praktisk, så alle elevers læring bliver optimal
 • digitale muligheder

TRYGHED OG RUMMELIGHED

Dette vil vi opnå ved:

 • at have en mobbefri skole, hvor eleverne kan være glade og trygge. Vi har nul tolerance over for mobning og tager øjeblikkelig hånd om situationen, hvis det opstår.
 • at stille krav og forventningsafstemme forholdet mellem ledelse/lærer, lærer/elever og lærer/forældre, så alle er klar over deres rolle i forhold til elevernes læring, opførsel, udvikling og trivsel. Vi forventer at vores forældre er deltagende i deres børns skolegang og at have opbakning fra hjemmet, hvis problemer skulle opstå.

INDDRAGELSE AF NATUREN, MOTION OG BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Dette vil vi opnå ved:

 • at bruge naturen og dens muligheder i undervisningen
 • inddrage motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen
 • kreativ læring, bl.a. læring gennem leg, motion og musikalitet
 • årlige temauger bl.a. udeskole-uge, teateruge og "ud i verden"-uge

Kerneværdier

 

ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

TRYGHED OG RUMMELIGHED

INDDRAGELSE AF NATUREN, MOTION OG BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Image

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk