Betydning for vores huspriser

Vi har spurgt en af de lokale ejendomsmæglere, Hvad det ville betyde for huspriserne, hvis der blev oprettet en Privatskole i byen

 Vi har spurgt en af de lokale ejendomsmæglere, Hvad det ville betyde for huspriserne i Holme-Olstrup, hvis der blev oprettet en Privatskole i byen, og om det vil have indflydelse/betydning for liggetiden.

SVAR: ”Det er altid vigtigt for mange børnefamilier, at de har en nem og sikker skolevej. Så selve salgbarheden vil være væsentligt forbedret ved en skole. Blot for at belyse vigtigheden heraf, så mistede jeg faktisk en køber i december 2018, da det kom på tale at Holme-Olstrup kommunale skole skulle lukke. Her endte køberen med at købe i Fensmark, da man var ”sikker” på, at den skole ikke var lukningstruet.

Hvor meget faktuelt og helt præcist prismæssigt det betyder for ejendomme derude, og hvor meget mindre liggetiden vil være, kan man kun spå om. Dog kan jeg ikke andet end forestille mig, at priserne bør være højere og området bør være mere attraktivt for flere købere, hvilket vil resultere i lavere liggetider.

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk