19.11. indskrivningsmøde

Holme-Olstrup Privatskole afholdt sit første indskrivningsmøde, hvor rigtigt mange interesserede forældre var mødt op.

Nettos småkager og købmand Hans Henriks hjemmebag blev godt modtaget sammen med en præsentation, og samtidig med at TV2-Øst optog.
Der var mange spørgsmål og folk fik en god fornemmelse af, hvad skolen vil indeholde.

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk