Drop-in på privatskolen

Vi har kontortid hver mandag fra kl. 16 til 18, hvor man er velkommen til at kigge forbi.

 Der vil være mulighed for at se skolen indefra og danne sig et indtryk - og få en kop kaffe! Petersmindevej 33.

Desuden vil der være "drop-in indskrivning" hver 14. dag, indtil skolen har fået det antal elever, der er nødvendigt. Følg med på Facebook med planlagte dage.

Hvis man synes, at Holme-Olstrup skal have en privatskole, kan man tilmelde sig Skolekredsen - og man kan indbetale støttebeløb i Danske Bank 0612 4413417126

Petersmindevej 33
4684 Holmegaard

CVR.:  4088 8284
Bank:  0612  4413427126
Formand: Martin Kielsgaard
Tlf.: 2495 4002 - formand@ho-p.dk
Mail - hele bestyrelsen:
info@ho-p.dk